Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Charakterystyka zawodu:

Umiejętność robienia zdjęć jest powszechna - ale jak zrobić dobre zdjęcie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu techniki, technologii czy kompozycji fotograficznej? To wiedzą nasi absolwenci. Animator fotografii jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w grupie i z grupą. Potrafi ze zdjęcia zrobić sztukę. A ze sztuki fotografii zrobić wydarzenie.

Niezwykle cenna jest znajomość szlachetnych technik fotograficznych, powracających obecnie do łask. Nasi absolwenci dysponują tym warsztatem.

Wybrane przedmioty:

 • technika i technologia fotografii,
 • kompozycja fotografii,
 • szlachetne techniki fotograficzne,
 • pracownia fotografii,
 • ekspozycja fotografii.

 

Predyspozycje zawodowe:

 • postawa twórcza,
 • operatywność i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność planowania działań dla siebie i dla innych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • kreatywność.

 

Kwalifikacje absolwenta:

 • potrafi wykorzystywać różnorodne techniki fotograficzne,
 • potrafi stosować sprzęt, materiały i oprogramowanie w działaniach fotograficznych,
 • zna zasady prowadzenia, funkcjonowania, promowania działań związanych z fotografią,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą fotografii w praktyce,
 • zna zasady kompozycji i estetyki obrazu,
 • umie zaplanować i przeprowadzić działania animacyjne, warsztatowe i artystyczne.

 

Rynek pracy:

 • agencje reklamowe,
 • media (prasa, telewizja, portale internetowe),
 • instytucje i placówki kultury,
 • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
 • agencje dokumentacji życia społecznego,
 • własna działalność gospodarcza.

sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje