Narzędzia dla niepełnosprawnych

Szklana statuetka wieży farnej

Policealne Studium Animatorów Kultury z okazji Jubileuszu 50-lecia zostało uhonorowane przez władze samorządowe miasta statuetką wieży farnej za zaangażowanie i nieoceniony  wkład w życie kulturalne Krosna. Statuetkę wręczył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki w czasie happeningu na krośnieńskim rynku „70 minut ze Studium”.