Narzędzia dla niepełnosprawnych

Dyplom z wyróżnieniem za udział w Konfrontacjach fotograficznych słuchaczy Studium

Słuchacze zawodu animator fotografii zdobyli wyróżnienie podczas XX Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Krzysztof Antosz nauczyciel przedmiotów fotograficznych otrzymał również medal za fotograficzną twórczość.

Podczas Konfrontacji w wystawie wzięło udział 14 klubów, kół i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu.

Wystawa licząca 288 zdjęć prezentuje fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia
a Konfrontacje (jak każdego roku) są doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.

Dyplom oraz medal dla nauczyciela Studium

 


sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje