Narzędzia dla niepełnosprawnych

Logo Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie w kolorze czarnym, czerewonym i białym

4 !

Czy wiecie, że….

Nasi słuchacze to także talenty dziennikarskie. 

skany okładek czasopism pt. Codzienności i Bez tytułu z 1975 roku

W 1975 r. powstała gazeta Codzienności, która między innymi popularyzowała twórczość poetów współczesnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się rubryka „Czajnik poezji” przeznaczona na publikację wierszy słuchaczy.

Lata 90-te to wydawanie gazetki „Bez tytułu”. Teksty pisane przez słuchaczy dotyczyły zagadnień dla nich ważnych z życia kulturalnego i studenckiego.

Chętnie czytana była rubryka „Powiedzieli”, w której cytowano lapsusy językowe wykładowców „wyłapane” podczas zajęć.

Przykłady:

Prof. F. Tereszkiewicz

„Pani Agnieszka jest moją katastrofą” – po egzaminie z filmu.

Prof. Z. Sobolewski

„Pierwszy rok niech uważa, bo w basenie nie wolno się topić”

Prof. Ł. Szmyd

„Najlepsze jaja nie są od kury, tylko od baby”

Prof. A. Zajdel

„Bach przepisał nuty pod pierzyną, przy świecach”

Prof. K. Sukiennik

„Dziewczyn jest tysiące, ale oswaja się tylko jedną”

Czekamy na inne doniesienia…uprzejmie!


sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje