Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://psak.ppskakib.8p.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.06.03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.18

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona internetowa posiada narzędzia dla osób niepełnosprawnych umożliwiające powiększanie lub pomniejszanie tekstu oraz ustawienia wysokiego kontrastu lub odcieni szarości. Ułatwienia te są dostępne po kliknięciu panelu z symbolem niepełnosprawności, który umieszczony jest po prawej stronie.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Aby ułatwić nawigację pomiędzy elementami strony za pomocą klawisza Tab (stanowiącymi jednocześnie odnośniki do innych treści) zastosowano podświetlanie ich kolorem czerwonym.

Wyłączenia:

  • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej).
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępności cyfrowej).

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Czuchra,  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc na numer 13 43 205 44. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Mirandoli Pika.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

Schody prowadzące do budynku Studium posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. W szkole nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje