Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Nauczyciele uczący w Studium

 

 1. Dyrektor
 • dr Łukasz Szmyd

Mężczyzna na tle zabytku

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydziału Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - Wydział Pedagogiki, kierunek – Nowoczesne Zarządzanie i Kierowanie Szkołą, dr nauk o kulturze fizycznej.

Autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz animacji. Współautor czterech opracowań monograficznych.
Był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym (min. Euroregionalne Targi Turystyczne „Karpaty”, Bieszczadzki Amatorski Rajd Turystów Ewentualnie Krajoznawców „BARTEK”, krajoznawcze biegi na orientację, międzyszkolne turnieje rekreacyjno – sportowe o Puchar Prezydenta Miasta Krosna).

Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor Studium od 01.09.1997 r.

 

 

 1. Kierownik Wydziału Animatorów Kultury
 • mgr Danuta Kamińska

Absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej UMCS w Lublinie, instruktor tańca I kat., członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, autorka największego przeglądu tanecznego w byłym województwie krośnieńskim. W Studium prowadzi zajęcia z tańca ludowego, tańców integracyjnych, zabaw ludowych oraz metodyki pracy z grupą .

 

 1. Nauczyciele Studium

 

 • mgr Krzysztof Antosz

Mężczyzna z aparatem fotograficznym

Urodzony w 1973 roku w Baligrodzie. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Ukończył kierunek fotograficzno-filmowy Studium Animatorów Kultury w Krośnie oraz w WSP w Zielonej Górze. Od 2000 roku naucza fotografii w Studium, a od 2004 prowadzi zajęcia podstaw fotografii i filmu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Uprawia fotografię i kameralne formy filmowe. Uczestniczył w plenerach, warsztatach, wystawach i konkursach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Współpracuje z wieloma instytucjami, realizując wieloletnie projekty fotograficzne m.in. „Wieki Album Krośnieński” z Muzeum Podkarpackim oraz „Pracownie” z Biurem Wystaw Artystycznych.

 

 • mgr Anna Charzewska

Nauczycielka trzyma w rękach koszyk ze słodyczami

Absolwentka Studium -  kierunek rekreacja i turystyka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. W Studium prowadzi zajęcia z pedagogiki, warsztatów animacji oraz przygotowania zawodowego.

 

 • mgr Waldemar Czado

Absolwent fizyki WSP w Rzeszowie i podyplomowych studiów informatycznych. W Studium uczy przedmiotu: media cyfrowe.
Administruje szkolną platformą e-learnigową. Ratownik GOPR, instruktor oraz  pasjonat narciarstwa poza-trasowego i turystyki narciarskiej, ultramaratończyk.

 

 • mgr Dorota Cząstka

Kobieta w czerwonym kapeluszu.

Absolwentka  Pedagogiki  Animacji Kultury  i  Pracy  Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z wyróżnieniem ukończyła podyplomowe studia Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim na pierwszym pilotażowym roczniku na Akademii  Muzyczna w Krakowie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera  w Krakowie.

Wcześniej, choć teraz też wciąż trochę sercem związana z Lublinem. Pracowała w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” biorąc udział w przygotowaniach do Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia", pierwszych edycji kultowych teraz Mikołajek Folkowych czy festiwalu Uniwerek Blues. Zajmowała się promocją radia RMF FM w lokalnym oddziale, realizowała projekty współpracując z  agencjami promocyjnymi w całej Polsce.

W roku 2003 rozpoczęła swoją przygodę pracy w instytucji kultury w rodzinnym Krośnie. Jest dyrektorem Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Dzieli się doświadczeniem zawodowym szkoląc nowe kadry w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Prowadzi zajęcia z Zarządzania projektem, Upowszechniania kultury ludowej, Ochrony dziedzictwa kulturowego oraz Prawnych podstaw działalności kulturalnej.

Jej pasją jest teatr, odpoczywa oglądając dobry film albo słuchając muzyki, najchętniej na łonie przyrody. Piecze jedyne w swoim rodzaju ciasteczka, robi doskonałe śledzie na różne sposoby i ...chętnie się nimi ze  wszystkimi dzieli.

 

 • mgr Joanna Grudzień - Akslar

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym, kierunek - Edukacja artystyczna, specjalizacja – Malarstwo. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, na Wydziale - Architektura wnętrz. Absolwentka Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku Wydział Ekonomii i Pedagogiki, kierunek - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W Studium prowadzi zajęcia z wiedzy o sztukach plastycznych, ekspozycji fotografii i wstęp do wiedzy o sztuce..

 

 • mgr Magdalena Kazimierczuk

Absolwentka bibliotekarstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego i kursów metodycznych z zakresu automatyzacji procesów bibliotecznych. W Studium jest bibliotekarką szkolną.

 

 • mgr Katarzyna Kotowska

Zdjecie kobiety w okularach siedzacej przy ksiażkach

Terapeutaka, socjoterapeutka, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką Psychologii na wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Socjoterapii w Studium Socjoterapii Gestalt w Krakowie oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako diagnosta oraz terapeuta. W ramach Programu Erazmus Plus prowadziła liczne zajęcia warsztatowe z zakresu psychologii twórczości i kreatywności. W PSAK uczy psychologii oraz praktycznych kompetencji społecznych. Pasjonuje się  zrozumieniem świata ludzi, roślin i kotów. Podróżuje w świecie rzeczywistym i alternatywnym – książkowym.

 

 •  mgr Grzegorz Matuszek  

Zdjęcie tancerza.

Instruktor, choreograf, szkoleniowiec, pedagog. Absolwent Ignatiarium w Krakowie na kierunku pedagogika - zakres arteterapia z twórczą resocjalizacją. Dyplomowany choreograf – absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Musical i choreografia, specjalność: Choreografia i techniki tańca. Autor pracy dyplomowej pt. „Imprezy promujące taniec współczesny w województwie podkarpackim i małopolskim”. Absolwent PPSKAKiB w Krośnie na kierunku Animator kultury ze specjalnością Taniec. Aktywny tancerz sportowego tańca towarzyskiego, zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Współpracuje z wieloma domami kultury, szkołami tańca i zespołami tanecznymi z terenu Podkarpacia (m.in. Sanok, Brzozów, Krosno, Rzeszów, Dębica). Pracuje głównie technikach tanecznych takich jak: taniec jazzowy, taniec współczesny, taniec towarzyski.

 

 • mgr Mariola Węgrzyn-Myćka

Portret kobiety w słonecznym blasku

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale filozoficzno-historycznym. Ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie oraz podyplomowe studia Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od wielu lat prowadzi Grupę Tańca Współczesnego PRO.GRES w Sanockim Domu Kultury. Jest inicjatorką i opiekunką Koncertów Tańca oraz wystaw fotograficznych "Taniec obrazów-obraz tańca" realizowanych przez słuchaczy Studium Animatorów Kultury. Nauczyciel dyplomowany. W Studium prowadzi zajęcia z przedmiotów: wiedza o tańcu, wielokulturowość regionalna, obrzędowość polska, warsztaty rękodzielnicze.

 

 • mgr inż. Andrzej Orszulak

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, licencjonowany członek Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Wielkiej Brytanii, sędzia Amatorskiego Tańca Towarzyskiego, trener i choreograf formacji tanecznej "Gracja" mistrzów Polski Formacji Tanecznych do lat 15 w stylu latynoamerykańskim. W Studium uczy tańca towarzyskiego.

 

 • mgr Grzegorz Przepióra

Mężczyzna siedzący przy instrumentach klawiszowych

Muzyk, dyrygent, aranżer, realizator dźwięku w RCKP w Krośnie oraz nauczyciel w PSAK. Ukończył Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. dr. hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak oraz Realizację dźwięku w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu. W czasie studiów udzielał się w różnych formacjach muzycznych m.in. „Senza Rigore” (zespół wokalny)„Scoffers” (elektro-pop), z którymi licznie koncertował w Polsce i za granicą. Obecnie klawiszowiec w zespole „Boleo and Follow The Riddim” (reggae) oraz „Kineskop” (retro pop). Na codzień współpracuje ze Studiem Piosenki SWING. W PSAK prowadzi zajęcia z wiedzy o muzyce oraz muzyki ludowej.

 

 • mgr Anna Pelc

Siedząca kobieta

Absolwenta filologii polskiej WSP Rzeszów i studiów podyplomowych z zakresu logopedii WSP Kraków. W Studium prowadzi zajęcia z literatury i folkloru, wiedzy o literaturze, emisji głosu.

 

 • mgr Kinga Przystasz

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała m.in. w New English School w Krośnie i Centrum Konsuldingowo Szkoleniowym dla Biznesu w Krośnie jako lektor języka angielskiego. Aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach dla nauczycieli języka angielskiego. W Studium jest lektorką języka angielskiego.

 

 • mgr Stanisława Raus

Kobieta w okularach

Absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej WSP w Rzeszowie. Absolwentka studiów podyplomowych „Informatyka w szkole” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez kilka lat pracowała w placówkach kultury w Krośnie. Razem z młodzieżą organizowała Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "Blaga" i redagowała gazetkę szkolną "Bez tytułu". W Studium prowadzi przedmioty: wiedza o kulturze, wiedza o animacji społeczno – kulturalnej, wiedza o filmie oraz podstawy etnologii.

 

 • mgr Grzegorz Sobolewski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor narciarstwa alpejskiego, piłki siatkowej, pływania, ratownik WOPR, posiada patent żeglarski i motorowodny. Prowadzi zajęcia z anatomii w tańcu i aktywności ruchowej.

 

 • mgr Jacek Wnuk

Mężczyzna stojący w nartach na śniegu.

Fotograf, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi wydziału operatorskiego kierunku Fotografia. Ukończył również Geografię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent fotografii PPSKAKiB w Krośnie.
Autor wieloletniego projektu Karpaty Wschodnie, czego efektem jest album fotograficzny Karpaty Wschodnie wydany w 2014 r., wystawa fotografii, jak również cykl spotkań o fotografii i Karpatach

Autor wystaw fotograficznych między innymi Biały Słoń, Czeczenia, Pustynne Maroko, Kaukaz zachodni, prezentacji podróżniczych i warsztatów fotograficznych.

Organizator i uczestnik wielu wypraw fotograficznych w trudno dostępne tereny Ukrainy, Rumuni, Białorusi, Bałkanów, Rosji i Maroka. Realizował fotoreportaże między innymi z Pomarańczowej rewolucji w Kijowie  i konfliktu wojennego w Czeczenii.

W Studium prowadzi zajęcia z Multimediów.

Ciekawa rozmowa z Panem Jackiem Wnukiem: https://www.youtube.com/watch?v=LfyoGfiXWpc

 

 • mgr Adam Zajdel

Mężczyzna gra na instrumencie

Absolwent wychowania muzycznego UMCS w Lublinie i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary klasycznej. Na swoim koncie ma również świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie „Informatyka w szkole”. Interesuje się szeroko pojętą muzyką, podróżami oraz motoryzacją a szczególnie motocyklami. Pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie. W Studium uczy muzyki ludowej, rytmiki z umuzykalnieniem
i akompaniuje w zajęciach tanecznych.

 

 • mgr Lucyna Żak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki w zakresie intermedia - fotografia. Ukończyła kurs pedagogiczny. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach między innymi „Techniki cyfrowe w fotografii i filmie”. Pracowała jako nauczyciel w Niepublicznym Liceum Plastycznym „Talens” w Lesku oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Prowadziła kursy dotyczące fotografii, malarstwa, rysunku i grafiki.
W Studium prowadzi zajęcia z techniki i technologii fotografii, historii i estetyki fotografii, szlachetnych technik fotograficznych oraz kompozycji fotografii.


sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje