Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Kim jest animator ?

Animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby.
Mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje i co najważniejsze - jest praktykiem !

Animator tańca

 • Zna podstawowe techniki taneczne (taniec towarzyski, współczesny, ludowy), potrafi stworzyć i zrealizować układ choreograficzny, prowadzić zespół taneczny oraz wykorzystywać różne formy aktywności ruchowej w działalności animacyjnej.

Animator fotografii 

 • Zna techniki fotografii cyfrowej i analogowej, realizuje różnorodne tematy fotograficzne (detal, architektura, pejzaż, portret, reportaż, itp.). Prowadzi zajęcia fotograficzne dla różnych grup wiekowych.

Animator kultury regionalnej

 • Zna obyczaje i obrzędy kultury regionalnej charakterystyczne dla danego regionu. Potrafi wykorzystywać i promować dziedzictwo kulturowe, przygotowuje i przeprowadza warsztaty rękodzielnicze, pobudza do działania, wzmacnia poczucie wspólnoty w budowaniu lokalnej tożsamości.

Animator działań teatralnych

 • Zna teatr w teorii i praktyce zasady kultury słowa i retoryki, warsztat reżyserski i scenograficzny. Umie pracować z grupą.

Animator, aby skutecznie wykonywać swoje zadania musi posiadać  umiejętności i wiedzę, odpowiednie kompetencje i wysoki poziom motywacji.

Animator to osoba:

 • otwarta na świat i ludzi
 • kreatywna
 • operatywna
 • odpowiedzialna
 • troskliwa i cierpliwa
 • uśmiechnięta i serdeczna.

Rynek pracy:

 • domy o ośrodki kultury i sztuki
 • instytucje kultury
 • stowarzyszenia,
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • szkoły tańca
 • domy samopomocy
 • media (radio, telewizja, prasa, portale internetowe,
 • pracownie fotograficzne
 • firmy kreujące i organizujące eventy
 • animacja czasu wolnego
 • własna działalność gospodarcza.

sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje