Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Nauczyciele uczący w Studium w latach od 1971 r. do 2021 r.

Dyrektorzy:

 1. mgr Henryk Olbrycht - 1971 - 1983 ( 1983 - 1984 zastępca dyr. Zespołu Szkół ) - pedagogika, psychologia
 2. mgr Adolf Marczak - 1983 - 1984 ( dyr. Zespołu Szkół ) - język polski
 3. mgr Adam Krzanowski 1984 - 1988 ( dyr. Zespołu Szkół) - polityka kulturalna, socjologia kultury
 4. dr Czesław Lorenc - 1984 - 1991 dyr. samodzielny - ( po wydzieleniu PSKOiB
  z Zespołu Szkół ) socjologia, polityka kulturalna, BHP
 5. mgr Franciszek Tereszkiewicz - 1991 - 1992 - wiedza o kulturze, historia filmu, wiedza o filmie
 6. mgr Krystyna Sukiennik - 1992 - 1997 - wiedza o animacji, literatura, metodyka pracy K.O.
 7. dr Łukasz Szmyd - od 1997 - obsługa ruchu turystycznego, metodyka rekreacji

Nauczyciele:

 1. mgr Barut Jan - teoria czasu wolnego
 2. mgr Basak Tadeusz - geografia turystyczna
 3. Beata Ryszarda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 4. Berkowicz Adam - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, taniec towarzyski
 5. mgr Bęben Bogusława - wiedza o czytelnictwie
 6. Borcz Bożena - warsztat choreograficzny, akompaniament
 7. mgr Boczar Janusz - wiedza o muzyce, kultura ludowa
 8. lek. med. Boczar Stanisław - anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 9. mgr Bogaczewicz Krystyna - geografia turystyczna
 10. inż. Buczek Stanisław - metodyka rekreacji
 11. mgr Chmiel Urszula - wiedza o plastyce, historia i estetyka fotografii, wychowanie plastyczne, zagadnienia kompozycji i specyficznych form fotograficznych
 12. mgr Cisowska Ewa - sztuki plastyczne
 13. mgr Czarnik Józef - audycje muzyczne, rytmika, akompaniament
 14. mgr Dimitrow Maria - taniec ludowy, techniki tańca, rytmika tan.
 15. mgr Drozd Andrzej - pedagogika, psychologia, przedmioty fotograficzne
 16. mgr Durlak Anna - literatura, wiedza o teatrze, metodyka i organizacja czytelnictwa
 17. mgr Dziaduła Jolanta - socjologia
 18. mgr Farajewicz - Kokoszko Grażyna - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 19. mgr Fejkiel Mieczysław - język rosyjski
 20. dr Gelleta Kazimierz - psychologia, wiedza o rozwoju człowieka, wiedza o społeczeństwie
 21. mgr Geroń Mirosława - metodyka turystyki, kierunki turystyki
 22. mgr Gotfryt Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 23. mgr Gromek Maria - wychowanie fizyczne
 24. Guzik Lucyna - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 25. mgr Habrat Zygmunt - wychowanie fizyczne
 26. mgr Harasimiuk Krystyna - język niemiecki
 27. mgr Hejnar Jerzy - obrona cywilna, anatomia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji, wychowanie fizyczne
 28. Iwańczuk Stefan - wychowawstwo internatu
 29. mgr Jasik Maria - język rosyjski
 30. mgr Janik Beata - literatura, gromadzenie i udostępnianie zbiorów
 31. mgr Janusz Jerzy - metodyka rekracji
 32. mgr Jędras Michał - wiedza o filmie, historia filmu
 33. dr Jagusztyn Anrzej - nauka o książce
 34. Kalacińska Maria - taniec ludowy
 35. mgr Kania Marian - ekologia, metodyka turystyki, geografia turystyczna
 36. mgr Kawecka Janina - informacja naukowa
 37. mgr Kądzielewska - Ruslewicz Jadwiga - akompaniament
 38. mgr Kęczyńska Jadwiga - akompaniament
 39. mgr Kędzierska Wanda - literatura, nauka o kulturze, metodyka i organizacja czytelnictwa, podstawy nauk politycznych
 40. mgr Kinel Magdalena - j. angielski
 41. dr Klein Edward - historia filmu, upowszechnianie filmu, kultura żywego słowa
 42. mgr Kobosko Marcin - wiedza o społeczeństwie
 43. Kołacz Krystyna - taniec towarzyski
 44. mgr Krasiczyńska Bronisława - język niemiecki
 45. mgr Kruczkowska Bożena - informacja naukowa, zajęcia praktyczne, bibliotekarstwo
 46. płk Krukar Stanisław - obrona cywilna
 47. mgr Kubit Barbara - psychologia
 48. Kula Marian - taniec ludowy, techniki taneczne, taniec charakterystyczny
 49. Kunka Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 50. mgr Krzanowski Jan - BHP
 51. mgr Krzysik Anna - podstawy nauk politycznych
 52. mgr Leśniak Teresa - bibliotekarstwo, nauka o książce, prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej, technika pracy umysłowej, podstawy organizacji i kierowania zespołami, problemy etyki zawodowej animatora kultury
 53. mgr Lasiak Wiesława - metodyka pracy kulturalno - wychowawczej, teoria i historia kultury, upowszechnianie filmu
 54. Lorenc Elżbieta - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 55. Łosiak Jerzy - socjologia, kultura żywego słowa
 56. mgr Łukaszewicz Maciej - wiedza o muzyce, kultura ludowa, rytmika, akompaniament
 57. mgr Maj Teresa - nauka o książce, zajęcia praktyczne w bibliotece
 58. mgr Malinowska Barbara - bibliotekarstwo
 59. Malkiewicz Roman - taniec towarzyski
 60. Marchowiecki Mirosław - akompaniament
 61. mgr Marcinik Maria - nauka o książce
 62. Mączyńska Ewa - techniki taneczne, taniec charakterystyczny, historia tańca
 63. mgr Mincberger Adam - zagadnienia muzyki, zespół wokalny
 64. mgr Mincberger Anna - audycje, zagadnienia muzyki
 65. mgr Miś Aleksandra - informacja naukowa
 66. mgr Nahajowska Elżbieta - konsultacja prac dyplomowych, zasady muzyki
 67. mgr Nawracaj Stanisław - geografia turystyczna
 68. dr Niziankiewicz Leszek - biomedyczne podstawy rekracji, anatomia i fizjologia
 69. mgr Ostrowska Grażyna - metodyka turystyki, kierunki turystyczne
 70. mgr Oziomek Magdalena - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, ekologia
 71. Patla Maria - prowadzenie biblioteki
 72. mgr Pawłowski Marek - metodyka turystyki, kierunki turystyczne, WF
 73. mgr Piekarska Małgorzata - nauka o książce
 74. mgr Pietrzkiewicz Wanda - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 75. mgr Piękoś Tomasz - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 76. mgr Piwowarczyk Maria - język niemiecki
 77. mgr Półchłopek Zofia - zajęcia praktyczne z biblitekarstwa
 78. mgr Puc K. - komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 79. mgr Przybyła Zdzisława - plastyka i folklor, wychowanie plastyczne
 80. mgr Raus Marta - literatura, wiedza o teatrze
 81. mgr Raus Grzegorz – WFwybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomedyki
 82. mgr Romankiewicz Teresa - historia nauki, polityka kulturalna
 83. mgr Ruchała Barbara - język niemiecki
 84. mgr Sarapuk Tadeusz - metodyka rekreacji, praktyka rekreacji
 85. Serek Maria - prowadzenie biblioteki
 86. mgr Sieczkowski Aleksander - chór, konsultacja prac dyplomowych
 87. mgr Sikora Elżbieta - metodyka turystyki
 88. mgr Skibińska Stanisława - biomedyczne podstawy rekreacji, wychowawstwo internatu
 89. Słowik Mieczysław - wychowawstwo internatu
 90. mgr Sobel Marian - konsultacja prac dyplomowych
 91. mgr Sobolewska Barbara - WF
 92. mgr Sobolewski Zbigniew – WF
 93. Solarz Jadwiga - BHP
 94. mgr Stefanik Władysław - zasady organizacji pracy, ekonomia, konsultacje prac dyplomowych
 95. mgr Sudyka Ryszard - prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej
 96. mgr Sukiennik Krystyna - literatura, metodyka i organizacja pracy kulturalno-wychowawczej
 97. mgr Syrek Franciszek - WF
 98. mgr Szajna Gabriel - anatamia i fizjologia, biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki
 99. mgr Szepieniec Andrzej - technika komputerowa
 100. Szelenkowa Maria - taniec ludowy
 101. mgr Szmyd Kazimierz - podstawy nauk politycznych
 102. Szmyd Janina - informacja naukowa, zajęcia praktyczne w bibliotece
 103. mgr Szopa Ewa - język niemiecki
 104. mgr Szpakowska - Żelowska - psychologia, wiedza o komunikacji społecznej
 105. mgr Szymski Stefan - podstawy nauk politycznych, nauka o kulturze
 106. mgr Świst Anna - język niemiecki
 107. inż. Tenerowicz Alicja - wychowanie plastyczne, kompozycja fotografii
 108. mgr Teneta Anna - język francuski
 109. mgr Tereszkiewicz Franciszek - nauka o kulturze, teoria i historia kultury,  wiedza o filmie, multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu
 110. mgr Tofilski Józef - podstawy nauk politycznych
 111. mgr Tomaszewska Maria - język angielski
 112. mgr Trynkiewicz Zdzisław - obrona cywilna
 113. mgr Trzemżalska Urszula - literatura
 114. mgr Trzemżalski Jan - teoria i historia kultury, historia tańca
 115. Trznadel Kazimiera - geografia turystyczna
 116. mgr Turczak Maria - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa, prowadzenie biblioteki
 117. mgr Wais Jan - kultura żywego słowa, akompaniament
 118. mgr Wais Ewa - problemy socjalne w społecznościach lokalnych, edukacja środowiskowa, komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych, animacja zespołów zadaniowych.
 119. Wajda Eugeniusz - rysunek zawodowy, wiedza o plastyce, kompozycja fotografii
 120. mgr Wałęga Stanisław - literatura
 121. mgr Węgrzyn-Chojnowska Bernardyna  
 122. mgr Więcek Zbigniew - taniec towarzyski
 123. mgr Winch Stanisława - informacja naukowa, ruch wydawniczy
 124. mgr Wojtoń Stanisław - biomedyczne podstawy rekreacji, anatomia i fizjologia
 125. Wojtuń Krzysztof - pracownia fotograficzna
 126. mgr Woźniak Sławomir - reżyseria w teatrze amatorskim, teatr dziecięcy, wiedza o teatrze, repertuar teatru amatorskiego.
 127. mgr Wójtowicz Władysława - filozofia, socjologia, polityka kulturalna, wychowawstwo internatu
 128. mgr inż. Wygoda Jerzy - technika i technologia fotografii
 129. lic. Zajdel Justyna – język angielski
 130. Zajdel Andrzej - taniec ludowy
 131. mgr Zajdel Anna - animacja społeczności lokalnych, metodyka animacji społeczności lokalnych
 132. mgr Zaforemska Halina - wiedza o plastyce, wychowanie plastyczne
 133. mgr Zawiłowicz Bogusława - zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 134. mgr Zembrzycki Zygmnut - obrona cywilna
 135. mgr Zygmunt Eugeniusz - podstawy nauk politycznych
 136. mgr Żelechowska Janina - bibliotekarstwo, zajęcia praktyczne z bibliotekarstwa
 137. mgr Żołna Elżbieta - informacja naukowa

 


sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje