Narzędzia dla niepełnosprawnych

logo psak i logo 50 lat studium

 

8 !
Czy wiecie, że…

Studium funkcjonuje 50 lat pod „czułą” opieką niezwykłych Dyrektorów. Szkoła się rozwija, zmienia i rozkwita.

     Pierwszym dyrektorem był Henryk Olbrycht (1971-1984).
Przez słuchaczy nazywany „Smutnym”, a dla społeczności Studium to wzór taktu i elegancji. Po prostu gentelman.

     Dyrektor Czesław Lorenc prowadził Studium od 1984 r. do 1991 r. Myślimy o nim zawsze, jako o człowieku obdarzonym siłą spokoju, cierpliwości i zdystansowaniu.

     Kolejnym dyrektorem w latach 1991 – 1992  był Franciszek Tereszkiewicz.
Wśród słuchaczy budził respekt często graniczący z obawą i strachem. Dla nas to mistrz ciętej riposty i budzący zachwyt swoją fascynacją filmem „Obywatel Kayne” Orsona Wellsa, a także nowatorskim spojrzeniem na kino.

     Jedyną kobietą dyrektorem, ale jakże inspirującą, była Krystyna Sukiennik (1992-1997). Zapamiętamy ją, jako osobę z niezliczoną ilością pomysłów, pędzącą do przodu i nam niepozwalającą się zatrzymywać. Przeprowadziła Studium do nowego budynku na ul. Mirandoli Pika 8, w którym rozpoczęła się nowa, wyjątkowa, pisana do dziś karta historii szkoły.

     Od 1997 r. dyrektorem Studium jest Łukasz Szmyd.
W tym czasie, w 2018 r. Studium zmieniło strukturę organizacyjną i nazwę na Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie z nowym zawodem Animator kultury regionalnej.

     Historia i sukcesy Studium są tworzone dalej.

Czarno-białe zdjęcia przedstawiające pierwszego dyrektora Studium

Czarno-białe zdjęcia przedstawiające drugiego dyrektora Studium

 

Czarno-białe zdjęcia przedstawiające ludzi siedzących przy stole

Czarno białe zdjęcie mężczyzny z brodą - trzeciego dyrektora Studium.

Czarno-białe zdjęcia przedstawiające kobietę siedzącą przy stole, która jest czwartym dyrektorem Studium.

Zdjęcie przedstawia obecnego dyrektora Studium trzymającego w rękach szklaną statuetkę wieży farnej.


sppp banner

Biblioteka Studium

Logo Instagram

Strona archiwalna

Informacje